Български English

Качество

Качеството на нашите продукти и услуги е предпоставка за удовлетворението на нашите клиенти. То е най-важния фактор за успех на фирмата и определя нашия имидж.

Нашите клиенти, законите, стандартите и вътрешнофирмената политика налагат високото качество на продуктите, чието спазване е основна задача и философия на ръководството и всеки служител на фирмата.

Това е постижимо чрез прилагане на висок хигиенен стандарт и отлично подготвен екип от работници и служители. В синхрон с тази политика, фирма Стар Фреш ООД има внедрена система за управление и контрол на качеството, отговаряща на международните изисквания и стандарти ISO 22000:2005, HACCP.

Въз основа на тази политика фирмата си поставя следните цели:

  • Осигуряване и подобряване удовлетвореността на клиентите;
  • Гарантиране и разширяване на пазарните позиции;
  • Инвестиране в обучението на персонала с цел повишаване нивото на квалификация и качеството на обслужване;
  • Достъпни цени и високо качество на продуктите;

Изпълнението на тези цели гарантира успешното развитие на фирмата.